Språkkurser/Latin/Ordlista/Latin-Svenska


Latin – svenska redigera

A redigera

 • A – Ifrån, från, ur
 • Ab – Ifrån, från, ur
 • Abaetere – Utträda, avgå, tillstånd, överge, tillåtelse, lov
 • Abalienare – Avyttra, sälja
 • Abalienatio – Realisation, rea, omsättning
 • Ab-horreo – Avsky
 • Advocatus – Förespråkare
 • Adamo – älskvärd

agora – torg

 • Æternus – Evigt
 • Alba – Vit, den vita
 • Amicus – Vän
 • Amor – Kärlek
 • Anglice – Engelska
 • Ante – Framför, fordom, förr i tiden, förr
 • Anus – Gammal
 • Argentum – Silver
 • Aula – Palats
 • Aurum – Guld
 • Aqua – Vatten
 • Ave – Hell

B redigera

 • Bellus – Förtjusande, älsklig, charmant
 • Bene – Gott, väl, brunn, bra, jo, kry, källa
 • Bonus – Bra

C redigera

 • Cactus – Kronärtskocka
 • Caelum – Himmel
 • Caligatio – Mörker
 • Caerimonia – Akt
 • Campus – Öppen plats
 • Carbo – Kol
 • Carpe – fånga
 • Centum – Hundra
 • Ceterae – Övriga
 • Circa – Omkring, vid, kring, ungefär, cirka
 • Cis – På denna sida, motsats till trans
 • Commentarius – Dagbok
 • Communis – Led
 • Corpus – Kropp
 • Cras – I morgon

D redigera

 • Decem – Tio
 • Decimus – Tionde
 • Deus – Gud
 • diabolus – djävulen
 • Diapente – Femte
 • Diatesseron – Fjärde
 • diem – dagen
 • Domus – Hus, hem
 • Ducenti – Två hundra
 • Duo – Två

F redigera

 • Ferrum – Järn
 • Filia – Dotter
 • Filius – Son
 • Flavus – Gul
 • Flos – Blomma

G redigera

 • Gel – hej
 • Gratias – Tack
 • Gigatron – Cigarett

Fiat

H redigera

 • Hodie – I dag
 • Holmia – Stockholm
 • Homo – Människa
 • Hydrogenium – Väte

I redigera

 • Imprimere – trycka
 • Incola – Invånare
 • Infans – Barn
 • Ita – Ja
 • Italia – Italien

J redigera

K redigera

 • kal. = kalendae, arum F (plurale tantum) den första dagen (i månaden)
 • Kyrios grek. Herre; Kyrie vokativ. Grek. adj. kuriako/n ’det som tillhör Herren’ har blivit sv. kyrka, eng. church och ty. Kirche

L redigera

 • Labor – Verk
 • Leo – Lejon
 • Liber – Frihet
 • Libro – Bok
 • Locus – Plats
 • Lumen – Ljus
 • Luna – Måne

M redigera

 • Magister – Mästare
 • Magna – Stor
 • Male – Dåligt
 • Mamma – Bröst
 • Mater – Mamma, mor
 • Mensis – Månad
 • Mille – Tusen
 • Memento – Kom ihåg;en varning
 • Mea – Mitt
 • Morte – Död
 • Mortificare – Avrättare
 • Magnus - Stor

N redigera

 • Natura – Natur
 • Nemo – Ingen
 • Negro – Svart
 • Non – Nej
 • Nonaginta – Nittio
 • Nonus – Nionde
 • Nos – Oss
 • Nostrum – Vårt/Vår
 • Novem – Nio
 • Novus – Ny
 • Noctem – Natten
 • Noctum – Natten (maskulina)

O redigera

 • Octavus – Åttonde
 • Octo – Åtta
 • Octoginta – Åttio
 • ovo – ägg
 • Oxygenium – syre

P redigera

 • Parva – Liten
 • Pater – Pappa, far
 • Phy – Skam, blygsel
 • Pila – Boll
 • Polliceri – Lova
 • Praemium – Lön, belöning
 • Primitus – Första
 • Primo – Första
 • Primoris – Första
 • Primus – Första
 • Problema – Besvär
 • Puella – tjej, flicka
 • Puer – Pojke, yngling
 • Puera – Tös
 • Pulchera – Vacker
 • Pyro – Eld

Q redigera

 • Quadraginta – Fyrtio
 • Quadringenti – Fyra hundra
 • Quartus – Fjärde
 • Quáttuor – Fyra
 • Quingenti – Fem hundra
 • Quinquaginta – Femtio
 • Quinque – Fem
 • Quintus – Femte

R redigera

 • raeda, ae F (fyrhjulig) vagn
 • rana, ae F groda
 • rapax, acis (rapio 3B rycka) glupsk
 • rapio, rapui, raptum 3B rycka, slita
 • rapto 1 (rapio 3B rycka) röva bort
 • rarus, a, um sällsynt, ovanlig
 • ratio, onis F förnuft
 • re-bello 1 åter gripa till vapen, jfr rebell
 • recens, recentis ny
 • receptaculum, i N förvaringsrum, tillflyktsort
 • recito 1 läsa upp, högläsa, jfr recitera
 • re-cipio, re-cepi, re-ceptum 3B (re + capio 3B) återta, mottaga
 • reclino 1 böja tillbaka, lägga ned
 • re-cordor, re-cordatus sum, recordari deponens 1 komma i håg, minnas
 • recte (adv. till rectus) rätt
 • rectus, a, um rät, riktig
 • re-curro, re-curri, re-cursum 3 springa tillbaka
 • reddo, reddidi, redditum 3 återge, återlämna
 • red-eo, red-ii, red-itum, red-ire (oregelb.) gå tillbaka, återvända
 • red-igo, red-egi, red-actum 3 (red + ago 3) återföra, föra tillbaka
 • red-imo, red-emi, red-emptum 3 (red + emo 3) återköpa (från döden), förlösa
 • red-itus, us M återkomst
 • re-fero, re-tuli, relatum, re-ferre (oregelb.) bära tillbaka, jfr referera
 • re-ficio, re-feci, re-fectum 3B (re+facio 3B) reparera
 • reflexus, us M spegelbild
 • refugium, i N tillflyktsort, jfr refuge
 • regina, ae F drottning
 • regio, onis F område, trakt, region
 • regius, a, um kunglig
 • regno 1 härska, vara regent, regera
 • regnum, i N rike
 • rego, rexi, rectum 3 styra, leda
 • re-gredior, re-gressus sum, re-gredi deponens 3 gå tillbaka, jfr regression
 • regula, ae F regel
 • regyro 1 vrida tillbaka
 • religo 1 binda fast
 • reliquiae, arum (pl. tantum) F rester, stoft, jfr relik
 • reliquus, a, um övrig
 • re-linquo, re-liqui, re-lictum 3 lämna (kvar), överge
 • re-maneo, re-mansi, re-mansum 2 stanna kvar, förbli, jfr eng. remain
 • remedium i N botemedel
 • remissio, onis F (re-mitto 3 efterskänka) eftergift, förlåtelse
 • re-pello, re-puli, re-pulsum 3 driva tillbaka
 • repo, repsi, reptum 3 krypa, sakta röra sig, jfr reptil
 • repraesento 1 åskådliggöra, jfr representera
 • reputo 1 överväga, betänka
 • repudio 1 förskjuta, skilja sig från
 • requies, requiei F vila, vederkvickelse
 • re-quiesco, re-quievi, re-quietum 3 vila
 • re-quiro, re-quisivi, re-quisitum 3 (re + quaero 3 söka) (åter) uppsöka, längta efter, sakna
 • res, rei F sak; res publica staten, jfr republik
 • re-scribo, re-scripsi, re-scriptum 3 skriva tillbaka
 • re-sisto, re-stiti, – 3 göra motstånd, kämpa emot, jfr resistent
 • re-spicio, re-spexi, re-spectum 3 se (tillbaka) på
 • respondeo, respondi, responsum 2 svara, följs av ack. med inf.
 • re-surgo, re-sur-rexi, re-sur-rectum 3 (surgo < sub + rego 3) resa sig, uppstå (från de döda)
 • resurrectio, onis F uppståndelse
 • retinaculum, i N (re + tineo 2) lina, rep
 • re-tineo, re-tinui, re-tentum 2 (re + teneo 2) hålla tillbaka, hålla kvar, ej släppa, behålla
 • reus, a, um anklagad, skuldtyngd, skyldig
 • re-venio, re-veni, re-ventum 3 komma tillbaka
 • reverendus, a, um högvördig, vördnadsvärd
 • re-vertor, re-versus sum, re-verti deponens 3 återvända
 • re-vivo, re-vixi, – 3 få liv på nytt
 • rideo, risi, risum 2 skratta, le
 • ripa, ae F flodstrand
 • rivus, i M bäck, å
 • rogo 1 tillfråga, bedja
 • rogus, i M likbål, brasa, eld
 • Roma, ae F Rom; Romae (lokativ) i Rom, Romam (riktningsack.) till Rom, Roma (separativ abl.) från Rom
 • Romanus, a, um romersk, substantiverat romare
 • rosa, ae F ros
 • rostrum, i n, skeppsramm ; rostra, orum talarstolen på Forum, Rostra, som var prydd med erövrade skeppsrammar
 • rota, ae F hjul
 • rotundifolius, a, um (folium, i N blad) med runda blad; campanula rotundifolia liten blåklocka
 • rotundus, a, um rund
 • rubeo, rubui, – 2 vara röd, rodna
 • ruber, rubra, rubrum röd, jfr rubrik, rubin
 • Rubicon, onis M ett vattendrag, gräns mellan Gallia Cisalpina och det övriga Italien
 • rursus åter, igen
 • rusticus, a, um (rus, ruris N land) lantlig, på landet, lant-, enkel

S redigera

 • Saepe – Ofta
 • Salutatio – Varsågod
 • Salve – Hej
 • Schola – Skola
 • Secundus – Andra
 • Semper – Alltid
 • Septem – Sju
 • Septimus – Sjunde
 • Septuaginta – Sjuttio
 • Sex – Sex
 • Sexaginta – Sextio
 • Sextus – Sjätte
 • Sapiens – Klok, rådlig, vis
 • Solum – Ensam
 • Suecia – Sverige
 • Super – Ovanför, ovan, över, uppe
 • Spes – Hopp
 • Stella – Stjärna

T redigera

 • Tardus – Långsam
 • Tellus – Ägor, landsätta, hamna, landstiga, landa, land
 • Tempus – Tid
 • Terra – Ägor, landsätta, hamna, landstiga, landa, land
 • Tertius – Tredje
 • Trans – På andra sidan, bortom
 • Trecenti – Tre hundra
 • Tres – Tre
 • Triginta – Trettio

U redigera

 • Ubi – Var, där
 • Unus – Ett
 • Uranus – Himmel

V redigera

 • vale – Hejdå, Adjö
 • ver – Vår (årstiden)
 • verum – min,egen
 • viginti – Tjugio
 • vir – Man
 • veni – jag kom
 • vidi – jag såg
 • vici – jag segrade
 • volvo – jag rullar

W redigera

redigera

Källa redigera