Sjuan Är ett kortspel för minst 3 spelare.

Detta behöver manRedigera

En kortlek med 52 kort utan jokrar.

Vad är måletRedigera

Spelet går ut på att bli av med alla sina kort.

GivenRedigera

Korten delas ut tills hela kortleken är slut.

ReglerRedigera

Den spelare som har hjärter sju på handen börjar spelet med att lägga ut hjärter sju vågrätt framför sig. Nästa spelare, den till vänster, kan sedan lägga ut antingen en av de återstående tre sjuorna eller hjärter sex eller åtta, som då läggs lodrätt intill hjärter sju.

Åttorna läggs på valfri sida, medan sexorna läggs på motsatta. Man ska sedan bygga stegar genom att placera kort nio, tio, knekt, dam och kung på åttan av samma valör samt fem, fyra, tre, två och ess på sexan. Den spelare som lägger sista kortet i högen (ess eller kung) vänder högen och får möjlighet att lägga ytterligare ett kort. Alla spelare lägger varsitt kort, ett till antalet. Målet är att bli av med alla kort på handen genom att taktiskt sett behålla de kort dem andra kan tänkas behöva medan man själv ser till att tvinga de andra spelarna att lägga de kort man själv behöver. Om en spelare inte kan lägga ut några fler kort, kan denne säga pass och få en bestraffning. Antingen att spelaren får ett valfritt kort av personen bredvid. Eller att spelaren, tills någon annan inte kan, inte får lägga ut några fler kort. Man får lägga ut alla sina kort om man kan, men man behöver inte säga sjuan, även om en del tror det.