SAB-systemet
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Ä

V är ett signum i SAB.

V Medicin redigera

Va Medicinsk genetik, mikrobiologi, immunologi och andra icke kliniska discipliner
Vaa Medicinsk genetik
Vab Medicinsk mikrobiologi
Vad Immunologi
Vb Anatomi
Vbb Histologi, embryologi, teratologi
Vc Medicinsk fyiologi, biofysik och kemi
Vca Medicinsk fysiologi
Vcb Medicinsk biofysik och kemi
Vd Farmakologi
Vdd Farmaci och farmakognosi
Vde Farmakodynamik och farmakokinetik (läkemedelseffektlära och läkemedelsomsättningslära)
Vdf Medicinalväxter
Vdp Apoteksväsen
Ve Allmän medicin
Vea Diagnostiska metoder
Veb Särskilda sjukdomar
Vf Kirurgi och anestesi
Vfd Anestesi
Vfo Ortopedi
Vg Gynekologi och andrologi
Vga Gyneklogi och obsterik
Vgb Andrologi
Vh Pediatrik
Vha Neonatalmedicin
Vhb Barnets fysiska utveckling
Vhc Amning
Vi Oftalmologi (ögat)
Vj Otorinolaryngologi
Vjb Otologi (örat)
Vjj Laryngologi
Vk Odontologi
Vka Förebyggande tandvård
Vkb Odontologisk röntgendiagnostik
Vkc Tandsjukdomar
Vkd Tandreglering (ortodonti)
Vke Proteslära (protetik)
Vkf Oral kirurgi och anestesi
Vkh Barntandvård
Vko Rättsodontologi
Vkp Tandvårdsorganisation
Vl Psykiatri
Vla Pysikiska sjukdomar
Vlb Psykriatriska behandlingsmetoder
Vle Barn- och ungdomspsykriati
Vlf Geriatrisk psykiatri
Vln Drogberoende och drogmissbruk
Vlo Rättspsykriati
Vm Terapimetoder
Vma Fysioterapi. Sjukgymnastik
Vmb Dietik
Vmd Radioterapi
Vme Serumterapi
Vmf Läkemedelsadministration
Vmj Arbetsterapi
Vml Alternativa terapiformer
Vn Samhällsmedicin, hygien och sexologi
Vna Samhällsmedicin och socialmedicin
Vnb Hygien
Vnd Sexologi
Vo Rättsmedicin
Vp Hälso- och sjukvård
Vpa Sjukvårdsekonomi
Vpb Sjukvårdsadministration och organisation
Vpd Sjukvårdspersonal
Vpe Sjukvårdslokaler och utrustning
Vpf Sjukvårdsarbete
Vpg Omvårdnad
Vpgf Omvårdnadsforskning
Vph Primärvård
Vpj Aktuvård
Vpk Intensivvård
Vpl Långvård
Vpm Palliativ vård
Vs Geriatrik
Vt Flyg- och navalmedicin, rymdmedicin
Vu Idrottsmedicin
Vx Militärmedicin