Rita bilder är en samling med ritövningar som ger en viss inblick i användarmiljön i Gimp. I dessa övningar används insticksmoduler, filter och skripter.

1 Rita med Gimp/Glaskula med text redigera

 

I denna övning produceras en bild med en röd glasliknande kula som innehåller ett X. Det går utmärkt att infoga andra objekt, såsom ikonliknande bilder med mera.

2 Rita med Gimp/Text i Guld redigera

 

I denna övning beskrivs ett sätt att skapa text med ett guldliknaden utseende. Det finns naturligtvis fler sätt att göra detta på.
Det kan finnas otydliga intruktioner, om så är fallet kan det tas upp på artikelns diskussionssida.


  Rita med Gimp  
Innehåll - Rita med Gimp/Gimp från grunden - Dialoger och fönster - Insticksmoduler - Filter - Script-Fu
Rita bilder - Glaskula med text - Text i guld