if och else

redigera

If-satser utför någonting om ett villkor är sant.

$firstName = "Anders";

if ( $firstName == "Anders" ) {
  echo "Du heter Anders!<br />";
}

Ger:

Du heter Anders!

Om villkoret skulle visa sig vara falskt:

$firstName = "Micke";

if ( $firstName == "Anders" ) {
  echo "Du heter Anders!<br />";
}

Denna gång ges ingen utskrift alls eftersom utskriften ligger inkapslad i blocket med if-satsen och varibeln $firstName innehåller "Micke" i stället för "Anders" som krävs för att blocket skall utföras. Om man vill att något skall hända även när villkoret är falskt får man lägga på en else-sats:

$firstName = "Micke";

if ( $firstName == "Anders" ) {
  echo "Du heter Anders!<br />";
} else {
  echo "Du heter inte Anders!";
}

Ger:

Du heter inte Anders!

Man kan också använda sig utav elseif som är en mellansats mellan if och else.

$firstName = "Micke";

if ( $firstName == "Anders" ) {
  echo "Du heter Anders!<br />";
} elseif ($firstName == "Göran") {
  echo "Du heter Göran!";
} elseif ($firstName != "Micke"){
  echo "Du heter inte Micke!";
} else {
  echo "Du heter Micke!";
}