Programmera i PHP/Grundläggande hemsida med inloggning i PHP


PHP kommer till sin rätt om man kopplar det till en databas och använder PHP för inloggning och validering. Det är något de flesta nybörjare i skolan frågar om hur man gör och därför kommer en väldigt föenklad förklaring här. Observera att det inte finns någon form av kryptering i koden. Den får du lägga till själv. Koden är utvecklad och testad i Linux, men byt ut programmet gedit till notepad så fungerar det lika bra i Windows.

Koden gör att man kan skapa en inloggning, det följer med en sida som kontrollerar att inloggningen skett och visar nya sidor utifrån den informationen liksom en sida som hanterar utloggningen.

Det som krävs för att detta skall fungera är:

 • En sida som heter index.php
 • En sida som heter index.html
 • En sida som heter main_login.php
 • En sida som heter checklogin.php
 • En sida som heter login_success.php
 • En sida som heter logout.php

Tanken är följande:

 • En surfare kommer till index.htm och blir vidarebefordrad till index.php
 • På index.php finns en länk om inloggning som skickar användaren till login.php
 • På login.php finns ett formulär med fält för användarnamn och lösenord.
 • När man skickar in formuläret skickas man till sidan checklogin.php
 • Scriptet på checklogin.php avgör om användarnamn och/eller lösenord var fel eller rätt och skickar användaren till login_success.php om det var korrekt och main_login.php igen om det var fel.
 • När användaren är less kan han klicka på en länk som leder till logout.php där utloggning med tillhörande radering av sessions-cookisarna sker.

Databasen heter: dataskolan

Datatabellen i databasen heter dataskolan_user och skapas med:

CREATE TABLE dataskolan_user(        
ID  INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 
LOGIN VARCHAR (30),
PASS VARCHAR (30),
);
Id är ett heltal, aldrig utan värde, som uppräknas med +1 för varje ny post i tabellen och är "nyckeln" som inte kan ha dublett.