Mulle, ett kortspel för 2-4 spelare.

Spelas med två kortlekar. Spelar man fyra så är det par mot par. Även kryp-mulle spelas och då gäller det att undvika poäng. En annan variant är rövarmulle. då får man stjäla motspelarens hög om man har lika kort som det översta i hans hög, alltså det kort han tog med.

 • Första given delas åtta kort ut till varje spelare och åtta kort läggs öppet på bordet. Detta med fyra kort i taget. Därefter då spelet gått åtta varv och spelarna har slut på kort delas åtta nya kort till varje spelare, fyra kort i taget. Detta upprepas tills leken är slut. Alla spelare ska börja ge en gång var = ett spel.
 • Man tar lika med lika. En åtta t.ex. kan ta alla åttor och allting som tillsammans blir åtta (ex. två två:or och en fyra).
 • Man bygger. Vid byggen får endast två kort användas. Exempelvis en 3:a på en 5:a bygger 8. man får även paketera d.v.s lägga till tvåkortskombinationer av samma värde som bygget, både befintliga från bordet och bygga fler från handen nästa gång man är i tur. Man kan även lägga på kort av samma värde som bygget och säga ligger. Då man är i tur och inte kan ta in kort från bordet, ta motståndares bygge eller bygga in fler byggen av samma höjd (på bordets kort eller vidare på motspelares ej paketerade byggen) så måste bygget tas in.
 • Vid lagspel då medspelare byggt får man antingen paketera in fler byggen, lägga på enstaka kort och säga ligger, om det ej är paketerat bygga vidare, ta in bygget eller starta eget bygge, ta in eller lägga ut.
 • Om man tar samma kort med samma kort (tex klöver 8 med en klöver 8) så får man endast ta dom två korten (om man inte har byggt in det ena eller bägge), detta kallas "mulle" och ger lika många poäng som kortens värde, i detta fall åtta poäng.
 • Spader två (lillan) räknas som 15 på handen och 2 på bordet. Ruter tio (storan) räknas som 16 på handen och 10 på bordet. Ess räknas som 14 på handen och ett på bordet.
 • Lillan, storan och essen måste man bygga till för att få ta in med om man har dom på handen. Bygger man ess, 15 eller 16 och tar mulle gäller det högre värdet.
 • Rensar man spelbordet så får man en "tabbe".
 • Given måste då han delat ut kort så att endast en giv återstår informera om detta genom att säga båt
 • Spelare som tar sista sticket får resterande kort.
 • Kort som tas in läggs i en hög framför spelaren (en av spelarna vid lagspel) med framsidan uppåt. Vid mulle lägger man ett av korten i en egen hög (mullarna). Tabbe markeras med ett kort med baksidan uppåt. För att förenkla räkningen kvittar man bort mullar och tabbar om det går. T.ex. så kan två tabbar + en mullefemma kvittas mot en mullesjua.
 • Alla spader är värda en poäng. Essen är värda en poäng styck utom spader ess som är värt två poäng. Ruter tio och spader två är värda två poäng vardera. Tabbar en poäng styck.
 • Förlust med mer än 100 poäng ger plats i "hundraklubben". Detta kallas ibland populärt för "senap".
 • Vinst med mer än 200 poäng brukar ibland kallas för "ketchup", då har det släppt rejält och allt kommer på en och samma gång.

Alla kortspel utvecklas med tiden, även mulle. Numer får man bygga både uppåt och neråt.