Innehåll:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä ÖInledning

redigera

Vilken yrkesbransch är bättre på att använda krångliga synonymer än läkarbranschen? Denna bok är ett projekt i att se exakt hur mycket läkarspråk man egentligen kan fylla en bok med. Så om ni kan något om läkarspråk, fatta tangentbordet och börja skriva! Om du hittar något konstigt eller helt uppåt väggarna fel så är du välkommen att ändra det!

Hur lägger man till ett ord?

redigera
 1. Klicka på ”Redigera” bredvid den begynnelsebokstav ordet har.
 2. Se till att orden hamnar i bokstavsordning, så lägg till ordet mellan de två ord där de passar in.
 3. Använd denna mall för att lägga till ett ord:

* '''Läkarord:''' ''Synonym''

Förklaring: Asterisken (*) Gör att Ordet får en punkt, ''kursiv'' blir kursiv (2 apostrofer), och '''fet''' blir fet (3 apostrofer).

Ordlista

redigera

Det här är en ordlista för olika uttryck och fackspråk som olika läkare kan komma att använda.

 • A.: Förkortning för "arteria" = artär
 • Aa.: Förkortning för "arteriae" = artärer
 • Aditus: Ingång
 • Adren: Binjure
 • Afferent: Inåtledande
 • Anastomos(is): Förbindelse; vanligen en "genväg" mellan två blodkärl eller två delar av tarmen
 • Anemi: Blodbrist
 • Angiogenes: Kärltillväxt
 • Angulus: Vinkel
 • Anus: Ring, Ändtarmsöppning
 • Aorta: stora kroppspullsådern
 • Apertura: Öppning
 • Apex: Spets
 • Apical: Mot spetsen
 • Apoptos: Organiserad celldöd
 • Apoptosom: Komplex bestående av cytokrom C samt apaf-1, aktiverar apoptos genom att omvandla prokaspas-9 till kaspas-9
 • Arcus: Båge
 • Arteria: Artär
 • Arteriae: Artärer
 • Arteriol: Mindre artär
 • Articulatio: Led
 • Artär: Blodkärl som leder blod från hjärtat
 • Atresi: Avsaknad av
 • Atrofi: Tillbakabildning
 • Auskultera: Lyssna eller Praktisera
 • Autonoma nervsystemet: Den del av nervsystemet som står utanför viljemässig kontroll, delas upp i Sympaticus och Parasympaticus.
 • Benign: Godartad
 • Bifurkation Delning av ett kärl till två mindre kärl
 • Bilateral: Dubbelsidig
 • Brocas area: Motoriskt talcentrum i hjärnan
 • Calcaneus: Hälbenet
 • Cardia: Övre magmunnen
 • Caudal: Mot svansen
 • Cavum: Hålrum
 • Cervix: Hals
 • Clavicula: Nyckelben
 • Cirrhos: Skrumplever
 • Colon: Tjocktarm
 • Cor: Hjärta
 • Corpus: Kropp
 • Cortex: Bark
 • Costa: Revben
 • Cushings syndrom: Överproduktion av kortisol och manliga könshormoner
 • Dexter: Höger

degenerativa

 • Distal: Bortom, från bålen sett
 • Dolor: Ömhet
 • Dorsal: Mot ryggen
 • Ductus: Gång
 • Ductus Choledochus: Gallgången
 • Duodenum: Tolvfingertarmen; första delen av tunntarmen, ungefär 4-5 % av hela tunntarmens längd
 • Dysfagi: Svårighet att svälja
 • Dyspné: Andningssvårighet
 • Efferent: Utåtledande
 • Elongering: Förlängning
 • Encephalon: Hjärna
 • Endometrium: Livmoderslemhinna
 • Epididymis: Bitestikel
 • Faciliterad transport: Underlättad transport över cellmembran
 • Falang: Element i finger eller tå; ofta kallat "fingerled"
 • Femur: Lårbenet
 • Fibula: Vadben
 • Fikonspråk: Latin
 • Fundus: Bas
 • Funktionell: Om symptom utan påvisbara organförändringar. Jämställs ofta med "psykogen"
 • Gigantism: Jätteväxt, beror på överproduktion av tillväxthormon
 • Glandula: Körtel
 • Glykogen: Upplagringsform av glukos, framför allt i lever.
 • Glukoneogenes: Nybildning av glukos
 • Gonad: Könskörtel
 • Hemisfär: Hjärnhalva
 • Hemoglobin: Blodets syrebindande protein.
 • Hepatocyt: Levercell
 • Hepar: Lever
 • Humerus: Överarmsben
 • Hyperglykemi: Högt blodsocker
 • Hyperthyreos: Överskott på sköldkörtelhormonet tyroxin
 • Hypertrofi: Ökad organstorlek utan ökning av antalet celler
 • Hypoglykemi: Lågt blodsocker
 • Hypotermi: Kroppstemperatur under 36°C
 • Hypotyreos: Brist på sköldkörtelhormonet tyroxin
 • Icterus: Gulsot
 • Ileum: Krumtarmen - den sista av de tre delar som tunntarmen delas in i; utgör ungefär halva längden
 • Insulinom: Insulinproducerande tumör i pancreas.
 • Ipsilateral: På samma sida
 • Isoton: Samma mängd lösta ämnen som i blodplasma.
 • Isthmus: Hals
 • Jejunum: Tomtarmen - den andra av de tre delar som tunntarmen delas in i; utgör knappt halva längden
 • Juvenil: Ungdoms-
 • Juxta: Nära
 • Kaskadreaktion: Kemisk reaktion där varje steg triggar ett ytterligare förstärkt steg.
 • Koagulationsfaktor: Faktor i blodet som utlöses i en kaskadreaktion när blodet levrar sig.
 • Kollabera: Falla samman
 • Kontralateral: På motsatta sidan, jämför ipsilateral
 • Laktat: Mjölksyra
 • Langerhans cellöar: Hormonproducerande cellansamlingar i pancreas.
 • Lateral: Åt sidan
 • Lien: Mjälte
 • Lingua: Tunga
 • Lipogenes: Fettsyntes
 • Lipolys: Fettnedbrytning
 • Lob: Rundat område
 • Malign: Elakartad
 • Mandibula: Underkäke
 • Maxilla: Överkäke
 • Medulla: Märg
 • Medulla spinalis: Ryggmärgen
 • Membrana tympani: Trumhinna
 • Menstruera: Blöda
 • Metastas: Dottertumör
 • Mitikera: Urinera, kissa
 • Mucosa: Slemhinna
 • Myometrium: Muskulatur i livmoderväggen.
 • N.: förkortning för "Nervus" = nerv
 • Nefron: Njurens funktionella filtrationsenhet
 • Nekros: Celldöd
 • Nociception: Upplevelser av smärta.
 • Occipitallob: Nacklob
 • Os: Ben eller Mun
 • Osteoblast: Benproducerande cell
 • Osteoklast: Bennedbrytande cell
 • Osteoid: Benmatrix
 • Osteoporos: Benskörhet
 • Ovarie: Äggstock
 • Pancreas: Bukspottkörtel
 • Paratyroideo: Bisköldkörtel
 • Patogen: Sjukdomsframkallande
 • Peritoneum: Bukhinna
 • Prostaglandiner: Vävnadshormoner, produceras lokalt
 • Proximal: Mot bålen
 • Pruritus: Klåda
 • Pulm: Lunga
 • Pylorus: Nedre magmunnen
 • Radialis: Strålbenet
 • Radialt På strålbenets sida
 • Reflux: "Bakåtflöde"; används om exempelvis magsyra som ger sura uppstötningar eller om urin som rinner uppåt från urinblåsan
 • Ren: Njure
 • Rostral: Mot huvudet
 • Rubor: Rodnad
 • Scapula: Skulderblad
 • Sclera: Hornhinna
 • Sinister: Vänster
 • Sputum: Upphostat slem, saliv
 • Sternum: Bröstben
 • Synaps: Förbindelse mellan nervceller
 • Testis: Testikel
 • Thyroidea: Sköldkörteln
 • Tibia: Skenben
 • Transferin: Protein som binder järn i blodet.
 • Tumor: Svullnad
 • Tuba uterina: Äggledare
 • Ulna Armbågsbenet
 • Ulnart På armbågsbenets sida
 • Unilateral: Ena sidan av kroppen (höger/vänster)
 • Urticaria: Nässelutslag
 • Uterus: Livmoder
 • Tetani Muskelkramp
 • V.: Förkortning för "vena" = ven
 • Vv.: Förkortning för "venae" = vener
 • Ven: Kärl som leder blod tillbaka till hjärtat.
 • Ventrikel: kammare (i hjärtat)
 • Vertebra: Kota
 • Vesica fellae: Gallblåsa
 • Vesica urinaria: Urinblåsa
 • Villi: Tarmludd
 • Wernickes area: Sensoriskt talcentrum i hjärnan
 • von Willebrandfaktor: En viss koagulationsfaktor, som saknas i blodet vid den form av blödarsjuka som kallas von Willebrands sjukdom
 • X: Förkortning av extrauterin graviditet, dvs utomkvedeshavandeskap
 • Xantelasma: gulaktiga inlagringar av kolesterol i huden runt ögonen
 • Ödem: Ansamling av vätska i vävnad.