Kritiskt filosofilexikon

Innehåll: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö


IntroduktionRedigera

Ett kritiskt lexikon innebär ett uppslagsverk som ständigt arbetar med och omvärderar ordens innebörd, som subjektivt diskuterar, jämför och analyserar de begrepp som tas upp. Det är inte en diskurs där platta sanningar ges plats; det är ett ständigt pågående projekt som inte förväntas tala till punkt, men som någonstans på vägen ändå kan bidra till en smula klarhet i en dunkel värld.

Ett förslag till modell för artiklarna är att börja med en lite mer lexikalisk definition (etymologi, användning etc.) av ordet för att sedan utveckla tvetydigheter, betydelseglidningar, skillnader och likheter i hur det används av olika författare samt inom olika områden.

Bidrag till layout är varmt välkomna.

InnehållRedigera

ARedigera

 • Absolut
 • Actus purus
 • Agamben, Giorgio
 • Anarkism
 • Anomiska rum
 • Apori

BRedigera

 • Biopolitik
 • Bios

CRedigera

DRedigera

ERedigera

FRedigera

 • Fakticitet
 • Fysis
 • Fridlos
 • Frihet

GRedigera

 • Gewalt
 • Gud
 • Guds död

HRedigera

 • Historiens slut
 • Homo Sacer

IRedigera

JRedigera

KRedigera

 • Koherent
 • Korrespondens
 • Kognitiv teori

LRedigera

 • Lägret
 • Logik

MRedigera

NRedigera

ORedigera

 • Onto-teologisk

PRedigera

 • Pragmatisk

QRedigera

RRedigera

 • Ren aktualitet/potentialitet
 • Relativ

SRedigera

 • Subjektiv

TRedigera

 • Totalitär

URedigera

VRedigera

 • Varat, se Dasein

WRedigera

YRedigera

ZRedigera

 • Zoe

ÅRedigera

ÄRedigera

ÖRedigera

AporiRedigera

Uttryck som på grekiska betydde ögonblick då det man trodde sig veta kommer till korta. Detta är en situation som förr eller senare tenderar att uppstå i filosofin.

Descartes, RenéRedigera

Descartes var en matematiker och filosof som numera är mest känd för citatet: "Jag tänker, alltså existerar jag." (Cogito, ergo sum). Descartes menade att detta är den enda sanning som kan accepteras utan förbehåll.

Att "Jag" tänker måste då innebära att "Jag":ets tänkande innefattar "existens". Definitionen av tänkandet som begrepp med avseende på omfång och innehåll saknas också. Således kan ett "Jag" tänka utan att vara medvetet om sin existens. Ett "Jag" i objektifierad form kan t.ex. vara av virtuell karaktär, som en del i ett neuralt närverk som ännu inte, eller aldrig, kommer att hantera existens som ett vare sig statiskt eller dynamiskt begrepp. Därför kräver även begreppet "Jag" sin definition. Även begreppet existens är i sig ett tveksamt begrepp. Vi har som exempel inom den moderna fysiken en ekvation som beskriver ett tillstånd som är tidsoberoende. Begreppet tid är alltså essentiellt för den implicita dynamiken i påståendet.

EpochéRedigera

Att sätta den tidsliga och rumsliga världen inom parentes för att kunna ägna sig åt undersökandet av akten som medvetandet viger sig åt i kontakten med omvärlden.

Lite referenser till Husserl behövs här, detta är bara min förenklade förklaring.

NihilismRedigera

Hos Nietzsche: Det nihilistiska är det försanttagna. En nihilistisk inställning till saker och ting är en inställning som innefattar ett försanttagande om något. Något som har stagnerat och därmed också dött.