Detta är dom kategororier som finns i kokboken. Komplettera listan om nya skapas.


 Kokbokens kategorier 
 Varje recept bör ha en kategori av varje av dessa två.   härifrån kan man välja alla man tycker passar. 
Matvarugrupp med underkatategorier. ursprungsland (lägg till om saknas) Övriga
Recept läggs i huvudkategori eller underkategori så här [[kategori:kategorinamnet]]. För att skapa ny kategori skriv bara det nya namnet på kategorinamnets plats. för att lägga kategorin i annan kategori lägger man en länk till huvudkategorin i den kategori man skapat.
Alla recept ska dessutom ha en kategori för sökbokstav, typ: [[kategori:A kokbok]]. Om det är Annas pannkaka t.ex kan man länka både till [[kategori:A kokbok]] & [[kategori:P kokbok]].