Klockan är en enkel patiens som fått sitt namn p.g.a. att kortens placering motsvarar timmarnas placering på en klocka.

Variant 1 redigera

En kortlek läggs ut i en ring som en klocka. Alla kort läggs med ryggsidan uppåt.

Första kortet på ettan, andra kortet på tvåan och så vidare. Då alla tolv siffror har ett kort lägger man ett kort i mitten av kortringen. Fortsätt att lägga ut korten tills det finns fyra kort i alla högar.

Lyft ett kort ur mittenhögen. Placera kortet med ryggsidan nedåt på högen vid det klockslag som kortet motsvarar. Ta det understa kortet ur den högen och placera ut det på det klockslag som motsvarar det kortets höjd o.s.v. Får man en kung läggs det på högen i mitten och ett nytt kort tages därifrån.

Patiensen går ut om klockan är fullständig (sista skall alltså vara en kung).

Variant 2 redigera

Korten läggs ut i en ring som en klocka, med ett kort i mitten, från kortleken. Alla kort läggs med ryggsidan nedåt. Om ett kort hamnar på sitt eget klockslag (ess på 1, knekt på 11, dam på 12, kung i mitten) så plockar man upp korten som redan ligger på det klockslaget och lägger dem underst i kortleken. Efter att ha gått varvet runt börjar man om från 1, men hoppar över de klockslag som har rätt kort.

Patiensen går ut om alla klockslag har rätt kort, och går inte ut om man får slut på kort att lägga ut från kortleken.