Historia 2b Kultur är en kurs som är avsedd för tematiska fördjupningsstudier inom historieämnet.

Kursen ska fokusera på samspelet mellan kultur, idévärld, individ och samhälle.

Här återfinns förslag på teman som är lämpliga för kursen.Denna bok är bara påbörjad och saknar fortfarande mycket. Vem som helst är varmt välkommen att bidra till denna bok, liksom till alla andra böcker. Om du märker att något saknas eller är felaktigt, tveka inte att lägga till eller redigera där det behövs..