År 1904 publicerade Selma Lagerlöf sin roman "Herr Arnes penningar".

Boken är bra, den håller än idag även om man nog skulle klassa in den i young-adult genren med dagens mått mätt. Det finns brutala mord, kärlek och spöken i udda miljöer. Precis det ungdomar gillar att läsa om.

Det som däremot inte fungerar är språket. Ingen har skrivit om boken sedan 1904 och trots att det är en riktig klassiker vet jag av egen erfarenhet att dagens ungdomar inte klarar av den här typen av texter. Det räcker med ett "voro" istället för "var" så blir de vilsna och när man sedan kryddar med ord som inte används längre försvinner läsintresset totalt. Då jag är lärare i svenska har jag försökt få barn och ungdomar att läsa denna pärla till bok, men alltid misslyckats. Numera arbetar jag dessutom på Marstrands skola, den stad handlingen utspelar sig i, och jag kör förbi Solberga kyrka varje arbetsdag. Den kyrka herr Arne var präst i. Därför känns det ändå viktigare att mina elever klarar av att läsa boken, eftersom jag anser att de gör en stor förlust om de inte klarar av att läsa texten bara för att den är ålderstigen.

Av den anledningen har jag skrivit om boken. Jag hoppas att Selma sitter på sitt moln och tittar ner på mig med ett leende på läpparna när hon ser vad jag åstadkommit. Jag har behållit hennes uppdelning av meningar, hennes satsradningar och hennes ovana att påbörja meningar med "och", "men" och "eller". Däremot har jag plockat bort en uppsjö av onödiga komman, ersatt ålderdomliga ord med nyare och skrivit om dialogerna med citattecken istället.

Originalboken finns på runeberg.org ( http://runeberg.org/herrarne/ ) och befinner sig inom public domain. Omskrivningen av boken som jag skrivit är fri att använda. Vill du ändra texten ytterligare går det också bra eftersom vem som helst kan ändra i en Wiki.

Lycka till.

Ingemar Wiklund, 2015.