Radera en sida

redigera

Ibland stöter man på sidor som inte på något sätt går att rätta till utan måste raderas helt, och som administratör är det oftast det verktyg man först hittar åt. I överkant av sidan finns det för alla administratörer en flik (tab) som helt enkelt heter Radera (Delete). När du klickat på den får du ange en anledning och återigen ange att du vill radera sidan. En bra sak att veta är att man kan aldrig helt radera en sida, bara dölja den för vanliga användare. Andra administratörer kommer alltid att kunna se och återställa en raderad sida vid behov.

 

Återställa en sida

redigera

När du som administratör går in på en raderad sida får du instruktioner om de senaste raderingarna/flyttningarna av sidan och möjlighet att återställa dem.

Återställ hela sidan

redigera

Om du vill återställa hela sidan som den var är det bara att klicka på Återställ vid den senaste versionen av sidan.

Återställ valda versioner

redigera

Vill du däremot bara återställa vissa versioner av en sida får du klicka på länken Visa eller återställ en raderad version?, då du får en sida som listar de olika versioner av sidan som finns. Där kan du enkelt kryssa i vilka versioner du vill återställa och lämna resten dolda.

 

Avancerat

redigera

Radera en specifik version

redigera

För att ta bort en specifik version av en sida ur historiken måste du radera hela sidan och sedan välja att utelämna den versionen när du återställer den.

Radera flera versioner

redigera

Det enklaste sättet att radera flera versioner av en sida med många versioner är att:

 1. Radera hela sidan. (ex. "Huvudsida")
 2. Återställ de versioner som du vill radera!
 3. Flytta den återställda sidan till ett annat namn. (ex. "Skräp")
 4. Radera den nya sidan. ("Skräp")
 5. Återställ ursprungssidan. ("Huvudsida")

Sammanfoga olika sidors historik

redigera

Ibland finns det ett intresse av att sammanfoga all historik mellan sidor som ska slås samman istället för att bara vidarebefordra sidan: (ex. Historiken för "Sida1" och "Sida2" ska sammanfogas)

 1. Radera "Sida1".
 2. Flytta "Sida2" till "Sida1".
 3. Radera "Sida1" igen (den som tidigare hette "Sida2").
 4. Återställ Alla versioner av sidan.
 5. Se till att rätt version av sidan är den aktuella.

Denna teknik fungerar även för mer än 2 sidor, då fortsätter du bara att flytta och radera alla sidor innan du återställer versionerna.

Policies

redigera

Olika projekt har olika policies gällande vilka sidor som bör raderas och hur det ska gå till, vanligtvis raderas bland annat:

 • Vandalism
 • Testsidor
 • Spam
 • Brott mot upphovsrätt
 • Dubbletter
 • Sidor som inte passar på just det projektet

Olika projekt

redigera

Svenska Wikipedia