Handbok för Wikimedias Administratörer/Blockera användare

Blockera användare

redigera

Att blockera en användare är en av de kraftfullaste åtgärder en administratör kan ta till, och en av dem som kan göra mest skada. Därför måste en administratör alltid vara försiktig med att använda detta verktyg.

Observera att användare som blockeras fortfarande kommer att kunna redigera användares diskussionssidor [endast sin egen?], detta för att ge dem en möjlighet att diskutera anledningen till blockeringen.

Det finns två sätt att nå verktyget för att blockera en användare:

 1. Gå in på den aktuella användarsidan och klicka på länken Blockera användare (Block User) i verktygslådemenyn. (Detta öppnar samma formulär som den andra metoden.)
 2. Gå till Special:Blockera (en Special:Blockip) och fyll i formuläret.

 

Formuläret

redigera

 

 • IP-adress eller användarnamn: Det är möjligt att ange en ip-adress såväl som ett användarnamn, vilket förhindrar redigeringar som inloggad från denna ip-adress. Beroende på övriga inställningar kan också annan användning av ip-adressen förhindras.
 • Löper ut: Standardlista med tidsperioder som blockeringen gäller, allt från några timmar till oändlig blockering.
 • Annan tidsperiod: Passar inte standardtiderna kan en manuell tid anges i GNUs tidsformat.
 • Anledning: En uppsättning av standardanledningar till blockeringen.
 • Annan/ytterligare anledning: Om standardanledningarna inte passar eller om mer information behöver ges.
 • Blockera bara oinloggade användare: Är denna ikryssad kan inloggade användare fortfarande redigera även om ip-adressen är blockerad.
 • Förhindra registrering av användarkonton: Är denna ikryssad är det inte möjligt att registrera användarkonton från den blockerade ip-adressen.
 • Blockera automatiskt den IP-adress som användaren använde senast, samt alla adresser som användaren försöker redigera ifrån: Är denna ikryssad kommer förutom användarnamnet som angetts även ip-adresserna att blockeras.
 • Hindra användaren från att skicka e-post: Är denna ikryssad blir användaren blockerad från att skicka e-post via den inbyggda e-postfunktionen.
 • Bevaka användarens användarsida och diskussionssida:

Ändra/Ta bort blockering

redigera

Efter att en användare (eller en ip-adress) har blockerats är det möjligt att både ändra blockeringen och att ta bort den fullständigt. Precis som när man blockerade är det möjligt att nå verktyget genom länken Blockera användare (Block User) i verktygslådmenyn när man är på användarens sida, men man kan även gå via specialsidan Special:Blockeringslista (en Special:Ipblocklist) där man får en lista på alla blockeringar och kan välja att antingen helt ta bort blockeringen eller att ändra i den.

Policies

redigera

Vad som leder till blockeringar varierar en del mellan olika projekt, men det variera även kraftigt hur man bedömer blockeringens tid. Det som i vissa fall skulle resultera i en kortare blockering eller bara en varning, kan på andra ställen resultera i en permanent blockering. Så om du känner dig osäker är det en bra ide att ta råd av övriga administratörer.

Blockeringstid för ip-adresser

redigera

En sträng blockeringspraxis leder till att många oskyldiga blir blockerade, medan man inte behöver lägga lika mycket möda på att blockera enskilda klottrare. De flesta ip-adresser används av många personer, antingen för att de använder samma offentliga dator, för att flera datorer använder samma mellanserver (proxy) eller för att datorerna ibland byter ip-adress (i synnerhet ifråga om hemdatorer med ”dynamisk” ip-adress). I extremfall kan en hel kommun använda samma mellanserver och därmed samma ip-adress. Eftersom ip-adresser sällan är eviga, utan omfördelas i samband med ändring av nätstruktur, är eviga ip-blockeringar sällan ändamålsenliga.

En stor del av klottret kommer vanligen från skolor eller andra utbildningsanstalter, där klottrare delar dator med seriösa användare. För klotter som experiment eller syssla för uttråkade hjälper ofta en mycket kort blockering, men å andra sidan kan man vänta sig ytterligare klotter nästa gång någon av eleverna är uttråkad. Det lönar sig i dessa fall sällan att förhindra kontoregistrering och redigering från etablerade konton bör tillåtas.

Mycket som verkar som klotter handlar i själva verket om att prova tekniken (och samfundet). Därför kan en varning, hänvisning till sandlådan och en saklig och vänlig ton vara ändamålsenliga.

Möjlighet till diskussion

redigera

I allmänhet skall en blockerad användare erbjudas möjlighet att diskutera åtgärden: det kan vara frågan om ett misstag eller missförstånd. Om blockeringen är avsedd som en varning är det också viktigt att användaren förstår orsaken till blockeringen.

Om den blockerade användaren missbrukar möjligheten att använda diskussionssidan och denna blockeras återstår möjligheten att skicka e-post. Detta ger ingen synlighet för en blockerad klottrare, men om e-postmängden blir besvärande kan även den möjligheten stängas av.

Olika projekt

redigera