Denna sida är ett faktablad för Geometri.

2D: Plangeometri redigera

 
Rektangel Parallelltrapets Cirkel
Area = b h Area = h (a+b) / 2 Area = π r2
Omkrets = 2 π r = π d
Parallellogram Romb Cirkelsektor
Area = b h Area = b h = (d1 d2) / 2 Area = (v / 360) π r2 = b r / 2
Båglängden = (v / 360) 2 π r
 
Triangel
Area = B h / 2
Pythagoras sats(Rätvinklig triangel): a2+b2 = c2
vinkelsumma = Va + Vb + Vc = 180°

3D: Rymdgeometri redigera

 
Basarean, B, beräknas lätt med den 2-dimensionella geometrin.
För alla likformiga objekt (cylinder, prisma, box) är volymen = B*h och mantelarean = omkretsen*h.
Cylinder Cirkulär kon Pyramid
Volym = π r2 h Volym = B h / 3 Volym = B h / 3
Mantelarea = 2h π r Mantelarea = a π r Klot
Prisma a2 = r2 + h2 Volym = 4 π r3 / 3
Volym = B h Mantelarea = 4 π r2