Engelsk-svensk ordbok i omvårdnad

InledningRedigera

Den här boken är tänkt att växa till en ordlista för ord och termer inom vetenskaplig metod inom omvårdnad (nursing). Komplettera gärna listan.

Denna bok använder samma struktur som Finsk-svensk_järnvägsordbok här på wikibooks.

Hur lägger man till ett ord?Redigera

  1. Klicka på ”Redigera” bredvid den begynnelsebokstav ordet har.
  2. Se till att orden hamnar i bokstavsordning, så lägg till ordet mellan de två ord där de passar in.
  3. Använd denna mall för att lägga till ett ord:

* '''engelskt ord:''' ''svenskt ord''

Förklaring: Asterisken (*) gör att ordet får en punkt, '''fet''' blir fet (3 apostrofer), och ''kursiv'' blir kursiv (2 apostrofer).ARedigera

BRedigera

CRedigera

DRedigera

ERedigera

FRedigera

  • factor analysis faktoranalys - psykometrisk analys för att undersöka ett instruments egenskaper t.ex. hur många faktorer det består av och hur faktorerna hänger ihop

GRedigera

HRedigera

IRedigera

JRedigera

KRedigera

LRedigera

MRedigera

NRedigera

ORedigera

PRedigera

  • proxy measures indirekt mätning av något t.ex. att fråga anhöriga om något patienten upplevt
  • p-value p-värde, mått på sannolikhet

QRedigera

RRedigera

SRedigera

TRedigera

URedigera

VRedigera

WRedigera

XRedigera

YRedigera

ZRedigera