Engelsk-svensk ordbok i mekanik

InledningRedigera

Den här boken är tänkt att växa till en ordlista till kurser i mekanik. Den är tänkt som ett hjälpmedel för främst teknologer. Denna bok använder samma struktur som Finsk-svensk_järnvägsordbok här på wikibooks. Lägg gärna till ord, även om du inte vet vad de heter på svenska eller vilken wikipediaartikel som handlar om dem. Vi får hjälpas åt att fylla i alla detaljer.

Hur lägger man till ett ord?Redigera

 1. Klicka på ”Redigera” bredvid den begynnelsebokstav ordet har.
 2. Se till att orden hamnar i bokstavsordning, så lägg till ordet mellan de två ord där de passar in.
 3. Använd denna mall för att lägga till ett ord:

* '''engelskt ord:''' ''svenskt ord''

Förklaring: Asterisken (*) gör att ordet får en punkt, '''fet''' blir fet (3 apostrofer), och ''kursiv'' blir kursiv (2 apostrofer).ARedigera

 • applied force: anbringad kraft
 • acceleration: acceleration
 • action: verkan

BRedigera

 • bar: stång
 • bracket: vinkelstötta, fästelement
 • beam: balk,bom
 • bearing: lager
 • body force: volymkraft

CRedigera

 • collinear: kolinjära
 • component: komponent,komposant

DRedigera

ERedigera

 • external force: yttre kraft

FRedigera

 • force: kraft
 • free-body diagram: friläggningsdiagram
 • friction: friktion

GRedigera

 • gravitation: gravitation

HRedigera

IRedigera

 • internal force: inre kraft

JRedigera

KRedigera

LRedigera

 • length: längd, sträcka
 • line of action: verkningslinje

MRedigera

 • magnitude: storlek
 • mass: massa

NRedigera

ORedigera

PRedigera

 • particle: partikel
 • point of application: angreppspunkt
 • principle of transmissibility förflyttningslagen för krafter

QRedigera

RRedigera

 • reaction motverkan
 • reactive force: reaktionskraft
 • rigid body: stel kropp

SRedigera

 • sliding vector: linjebunden vektor
 • space: rymd
 • statics: statik

TRedigera

 • time: tid
 • transmissibility: överförbarhet

URedigera

VRedigera

 • vector: vektor

WRedigera

 • weight: tyngd

XRedigera

YRedigera

ZRedigera