Energikällor redigera

Flödande energi redigera

Flödande energi kommer från energikällor som i alla praktiska hänseenden kan anses vara oändliga. Till dessa hör:

 • Sol
 • Vind
 • Vatten
 • Jordvärme

Förnyelsebar energi redigera

Förnyelsebar energi kommer från energikällor som kan återuppbyggas i samma takt som vi använder dem. Det är dock viktigt att förstå att en obalanserad användning av en förnyelsebar energikälla kommer att göra den till en ändlig energikälla, se nedan. Till de förnyelsebara energikällorna räknas:

 • Energi från växter, t.ex.
  • Ved, flis och pellets
  • Torv (på gränsen till ändligt)
 • Energigaser från till exempel rötning eller kemiska processer.
  • Biogas
  • Metangas
  • Vätgas

Ändlig energi redigera

Ändlig energi kommer från energikällor som inom en överskådlig framtid kommer att ta slut. Till dessa hör framför allt:

 • Olja
 • Kol
 • Naturgas
 • Kärnkraft

Miljöpåverkan redigera

Växthuseffekten redigera

Växthuseffekten är en process där jordens yta värms upp genom att gaser i atmosfären speglar tillbaka värme från jorden som annars skulle strålat ut i rymden. När vi pratar om växthuseffekten som ett miljöproblem menar vi att vi genom att öka mängden av vissa gaser ökar effekten av växthuseffekten och därmed även höjer medeltemperaturen på jordens yta. Detta sker genom en kombination av vi har allt mindre skog och använder allt mer fossila bränslen.

Effekten av den ökade växthuseffekten är svår att förutsäga med säkerhet, men den förväntas påverka såväl ekosystem som havsnivåer.

Utsläpp redigera

Förutom att släppa ut växthusgaser så står energiproduktionen även för utsläpp av en hel del andra ämnen. Även om vi vanligtvis pratar om mer eller mindre giftiga ämnen när vi pratar om utsläpp så finns det även helt motsatta sätt att påverka miljön. Vissa av våra utsläpp är nämligen inte giftiga utan tvärtom så nyttiga att vi får ett problem med övergödning, till exempel sjöar och hav som blir så fyllda av alger att det påverkar den övriga miljön negativt.

Restprodukter redigera

Vissa sätt att producera energi lämnar restprodukter snarare än utsläpp, kärnkraft är förmodligen det bästa exemplet på detta. Dagens kärnkraft lämnar efter sig radioaktivt material som kommer att vara farligt i många tusen år, så för att hantera detta så kapslas det in och begravs i bergrum djupt ner i marken.