Källor redigera

Här följer en lista på de böcker som använts för att säkra faktagrunden till boken. Källorna har enbart använts för faktagranskning, ingen kopiering eller omfattande citering har skett utan den här boken är en självständig produktion byggd på vetenskapligt allmängods kring energitekniska processer. Där direkta citat eller lånade begrepp förekommer anges källan i fotnoter.

Fördjupning redigera

Vill du gå vidare och läsa mer om olika aspekter av ämnet så kan det vara värt att först och främst läsa källlitteraturen, men här finns en lista med förslag på andra böcker som kan vara intressanta.


Länkar redigera

Några intressanta länkar till fortsatt information eller användbara verktyg.

Wikipedia redigera