Ett material som leder ström. En ledare är ett material som tillåter att elektroner passerar genom det, med andra ord kan man säga att det leder ström. De vanligaste ledarna består av metall, till exempel koppar, guld eller silver. Läs mer om ledare i Elektrisk ledare .