Energiteknik 1 (Gy)/Hjälpmedel/Ordlista


ARedigera

BRedigera

CRedigera

DRedigera

ERedigera

FRedigera

GRedigera

HRedigera

IRedigera

JRedigera

KRedigera

LRedigera

LedareRedigera

Ett material som leder ström. En ledare är ett material som tillåter att elektroner passerar genom det, med andra ord kan man säga att det leder ström. De vanligaste ledarna består av metall, till exempel koppar, guld eller silver. Läs mer om ledare i Elektrisk ledare .

MRedigera

NRedigera

ORedigera

PRedigera

QRedigera

RRedigera

SRedigera

TRedigera

URedigera

VRedigera

WRedigera

XRedigera

YRedigera

ZRedigera

ÅRedigera

ÄRedigera

ÖRedigera